Restoran

  • Restaurant
  • Restaurant

th? otele ait restoranda 80 kapal? koltuklar ve yaz bahçesinde 30 aç?k koltuk yok eder.

Burada, bol bir kahvalt? ve tercih gazete ile servis kokulu bir fincan kahve ile gündo?umu keyfini ç?karabilirsiniz.

Sen gereksiz formaliteleri olmadan dostane bir atmosfer, hem de lezzetli ve sa?l?kl? yemek haz?rlad? ve bizim Garsonlar taraf?ndan ilgi ile servis bulacaks?n?z.

senin olaylar ve ?enlikleri, i? yemekleri ve ak?am yemekleri, yan? s?ra özel resepsiyonlar, do?um günü partileri ve y?ldönümleri için, restoran ve personel ho? ve unutulmaz olmas? için konaklama bak?m alacakt?r.